„Miopia îi dizolva lumea“

O carte într-o pagină

24 februarie 2013

23:57

Scris de: and

„Vederea începuse să i se împăienjenească de la paisprezece ani și slăbise din ce în ce până pe la douăzeci. Lumea i se înfățișa întocmai ca acum: lucruri încețășate, contopite. Conturile se încețășau și se prelingeau de jur împrejur. Miopia îi dizolva lumea într-o nebuloasă a tuturor posibilităților, iar formele confuze deveneau teatrul oricăror fantezii. După un timp s-a obișnuit cu această stare care îi stârnise în tinerețe atâta panică, învecinată mai târziu chiar cu un soi de plăcere. Rămăseseră doar ușoare urme de neliniște, când dădea frâu liber visărilor, cugetărilor și închipuirilor. Insula însăși nu putea adăposti cetele de eroi și semizei sau cârdurile gălăgioase de nimfe și satiri cu care tânărul cărturar umplea câmpiile imaginației sale. Era de ajuna să-și ridice ochii din cărțile lui Tuliu, Terențiu, Pindar sau Properțiu ca să întrezărească făpturile suave sau înfricoșătoare cântate de ei prinzând viață în înserarea ce flutura în fereastră. În acel tărâm de vis Galateea îl iubise pe Acis, iar Polifem se răzbunase pe amândoi. Acolo purtaseră și pierduseră ultimul război punii, a căror cetate, Cartagina, arsese șaptesprezece zile înainte ca zidurile ei să fie dărâmate pe o lumgine de treizeci de kilometri pentru a potolo flăcările. Scipio Africanul nu era decâ un șarlatan ce pusese mâna pe consulatul pe care îl râvnise cu înflăcărare. Delenda est Carthago. Străvechii regi a căror viață pâlpâise între lumea omenească și cea zeiască, iubitele de rând ale păstorilor, atinse pentru o clipă de mâini ce le înlemneau carnea, hamadriade și nereide – ce închipuire ara aceea care deslușea în flăcările unei simple vetre ateniene chinurile înlănțuitului Prometeu și în cântul privighetorii răpirea Filomenei, ori un chip în orișice copac și un glas în orișice pârâu? Iar mai presus de toate aceste stăpâneau acele cauze care hotărau totul, fără alt temei decât încredințarea că era dreptul lor să o facă.“

(Fragment din romanul Dicționarul lui Lemprière de Lawrence Norfolk, publicat de Editura Nemira)

 

 

959 vizualizari


Lasă un comentariu

Vă rugăm să comentați la subiect și să nu îi jigniți pe ceilalți interlocutori. În caz contrar, comentariul nu va fi aprobat sau va fi editat. Vă mulțumim. Pentru comentarii ce nu sunt legate de articolul de mai sus, folosiți pagina de Contact.