Sfântul Talaleu, tămăduitorul

Sfântul zilei

27 februarie 2013

9:21

Scris de: and

Sfântul Talaleu se trăgea din Cilicia. Într-o vreme, renunţând la toate bucuriile  deşarte, a părăsit locurile natale şi a trăit mai întâi ca pustnic, apoi, prin vrednicia sa, a îmbrăcat haina preoţească. După câţiva ani, a plecat şi de aici spre cetatea Siriei, numită Gavalon. În cetatea asta exista un loc pe care se afla un altar închinat idolilor. Locul era stăpânit de demoni care ispiteau sau înfricoşau oamenii cu năluciri mincinoase, ori îi răneau sau ucideau pe ei şi dobitoacele din jur. Sfântul Talaleu a aflat de grozăviile astea şi şi-a zidit aici o chilie, sfinţind locul cu rugăciunile şi traiul ascetic pe care îl ducea. Demonii, prin nenumărate vicleşuguri, prin amăgiri şi blestemăţii de tot felul, s-au luptat zi şi noapte ca să-l alunge pe Sfânt, dar n-au reuşit.

Au fugit înspăimântaţi din acele locuri, iar Sfântul Mucenic şi-a ridicat o chilie şi mai mică, atât de strâmtă, încât nu putea sta în picioare în ea, pregătindu-se pentru cele ce aveau să vină. Timp de zece ani a trăit în chilia asta. Într-una din zile, a venit la el Teodoret, Episcopul Cirului, ca să-l cunoască şi care, mirat peste măsură, l-a întrebat de ce îşi duce zilele într-o chilie aşa de mică, în care nu-şi poate întinde trupul. Preacuviosul i-a răspuns că, ştiindu-se cu păcate multe, alege să se chinuiască pe lumea asta pentru a fi iertat şi a nu cunoaşte chinurile din Lumea de Apoi.

Sfântul Talaleu a primit de la Dumnezeu darul tămăduirii sufleteşti şi trupeşti, la el venind spre lecuire toţi cei cu durere în suflet, bolnavi ori neputincioşi. Pe toţi, acesta i-a vindecat, iar pe cei necredincioşi, însănătoşiţi, i-a adus, prin asta, pe calea cea dreaptă. Drept mulţumire, oamenii l-au ajutat să dărâme altarul păgân, înâlţând în loc o biserică a Domnului. Sfântul Mucenic Talaleu a trăit mai departe în post şi rugăciune, iar când i-a sosit ceasul, s-a ridicat la cer, spre cele veşnice.

 

830 vizualizari


Lasă un comentariu

Vă rugăm să comentați la subiect și să nu îi jigniți pe ceilalți interlocutori. În caz contrar, comentariul nu va fi aprobat sau va fi editat. Vă mulțumim. Pentru comentarii ce nu sunt legate de articolul de mai sus, folosiți pagina de Contact.